Khóa Học

KPI

Quản Trị Thành Tích

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Chào Mừng Quý Vị Đến với

Performance Improvement Solutions

Công ty Performance Improvement Solutions (“PIS”) là một công ty Việt Nam mong muốn đóng góp vào sự phát triển của các Doanh Nghiệp / Tổ Chức tại Việt Nam, Lào và Campuchia bằng việc hỗ trợ họ phát triển và nâng cao các kỹ năng về quản trị chiến lược và quản trị nguồn nhân lực thông qua việc áp dụng phương pháp luận Thẻ Điểm Cân Bằng và sử dụng các thước đo thành tích (KPI) có ý nghĩa. PIS là một Công Ty Việt Nam mà là chi nhánh của Tổ Chức Thẻ Điểm Cân Bằng Úc Châu. Thông qua mối quan hệ này, PIS có thể cung cấp và thực hiện các khóa đào tạo và các dịch vụ tư vấn chuyên về Thẻ Điểm Cân Bằng và Đo Lường Thành Tích, được thực hiện bởi các Chuyên Gia Cao Cấp giàu kinh nghiệm từ Viện Thẻ Điểm Cân Bằng Hoa Kỳ.  Điều này bao gồm các chương trình đào tạo, các khóa học mà đã được đánh giá cao và được cấp chứng chỉ đồng thời bởi Viện Thẻ Điểm Cân Bằng Hoa Kỳ và Trường Đại Học George Washington.

 

Mục tiêu của chúng tôi là cùng làm việc với Khách Hàng – bất kể quy mô – để xây dựng một hệ thống quản trị thành tích và các tiềm lực quản trị của tổ chức cho việc thực thi chiến lược, cải thiện, nâng cao thành tích và hiệu quả của tố chức. Ngoài ra, PIS còn có kinh nghiệm sâu rộng về lãnh vực Quản Trị Nguồn Nhân Lực, Khung Năng Lực, Nhận Diện và Quản Trị Nhân Tài, Chuẩn Bị Đội Ngũ Kế Cận và Kết Nối Nhân Viên. Chúng tôi cũng cung cấp các chương trình đào tạo, tư vấn theo yêu cầu của Khách Hàng về các phạm vi Quản Trị Nguồn Nhân Lực.

 

Dù Quý Vị cần cải thiện, nâng cao thành tích, truyền đạt tầm nhìn và chiến lược của mình, hoặc Quý Vị muốn liên kết công việc mà nhân viên trong doanh nghiệp cần thực hiện hàng ngày vào chiến lược của tổ chức, chúng tôi luôn có những Chuyên Gia giàu kinh nghiệm sẵn sàng làm việc cùng với Quý Vị.

Dịch Vụ của Chúng Tôi

  • Các Hệ Thống Thẻ Điểm Cân Bằng và Quản Trị Thành Tích:- Xây Dựng, Thực Thị và Duy Trì
  • Hoạch Định và Thực Thi Chiến Lược
  • Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ về Thẻ Điểm Cân Bằng
  • Tư Vấn về Lựa Chọn Phần Mềm BSC
  • Đo Lường Thành Tích và KPI
  • Thẻ Điểm Khối Quản Trị Nguồn Lực và Phân Tầng Thẻ Điểm Cá Nhân
  • Hệ Thống Quản Trị Nhân Sự
  • Đào Tạo và Phát Triển Kỹ Năng